Pretty Woman - volba nejpřitažlivější ženy roku

14. 10. 2016 - 14:44

PRAVIDLA

Pořadatel:

Soutěž Pretty Woman Česká republika vyhlašuje a pořádá společnost Ambrerouge, s.r.o., se sídlem Nerudova 209/10, 118 00 Praha 1, IČ: 03828727.

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI:

Do soutěže se mohou přihlásit dívky a ženy, které v roce konání soutěže dosáhnou věk 25 let. Horní věková hranice není omezena. Podmínkou účasti v soutěži je České občanství.
Rodinný stav, výška postavy, míry nejsou nijak limitovány.

Vyhlášení a průběh soutěže:

Soutěž je oficiálně vyhlášena v září 2016. Registrace soutěžících probíhá přes přihlášku, uveřejněnou na internetových stránkách soutěže www.prettywoman.cz.

Castingy

Castingy proběhnou v devíti vybraných městech v České republice. Místa a čas konání jednotlivých castingů je uveřejněn na internetových stránkách soutěže www.prettywoman.cz. Přihláška není podmínkou účasti v soutěži. Castingů se mohou zúčastnit i soutěžící, které přijdou přímo na casting, bez předem zaslané přihlášky.
Každá soutěžící si může zvolit termín a místo castingu, které jí vyhovuje. Místa castingů nejsou rozdělena podle místa bydliště soutěžících.
Na casting si s sebou soutěžící musí přinést doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Z castingů postupují soutěžící do semifinále. Výběr provádí porota. Výběr semifinalistek proběhne po skončení všech devíti castingových kol.

Semifinále

Vybrané semifinalistky se účastí soustředění ve vybraném hotelu v České republice. Účast na tomto soustředění je povinná. Pokud se semifinalistka z jakýchkoliv důvodů nezúčastní soustředění, bude ze soutěže vyřazena a nastupuje náhradnice.
Soustředění je zakončeno semifinálovými koly, ze kterých je vybráno deset finalistek a dvě náhradnice. Výběr finalistek provádí porota.
Náklady spojené se soustředěním, jako je ubytování, strava, program a dopravu z Prahy na místo konání a zpět hradí pořadatel soutěže.

Finále

Před samotným finále se finalistky účastní soustředění na Kanárských ostrovech. Účast na tomto soustředění je povinná. Pokud se finalistka z jakýchkoliv důvodů nezúčastní soustředění, bude ze soutěže vyřazena a nastupuje náhradnice.
Náklady spojené se soustředěním, jako je ubytování, strava, program a leteckou dopravu z Prahy na místo konání a zpět hradí pořadatel soutěže.

Finále se bude konat na jaře roku 2017. Pokud se finalistka z jakýchkoliv důvodů nezúčastní finále, bude ze soutěže vyřazena a nastupuje náhradnice.

Ve finále budou zvoleny:
Pretty Woman ČR 2017 - volí porota složená z odborníků, populárních osobností a zástupců partnerů soutěže
Pretty Woman Sympatie - volí lidé prostřednictvím zasílání SMS před samotným finále
Pretty Woman Publikum - volí diváci během samotného finálového večera

 

 

Partneři projektu 

Facebook        

Ambrerouge s.r.o.
Nerudova 209/10, 118 00 Praha 1
e-mail: info@prettywoman.cz